INFRACRVENA SVETLOST Strašno zvuči je l’ da?Infracrvena svetlost je elektromagnetno zračenje koje se emituje na talasnim dužinama u rasponu od 750nm do 3mm. Zračenje infracevene svetlosti na frekvencijama iznad 1mm talasne dužine su jaka i mogu biti štetna. Vidljiva infracrvena svetlost se emituje do 1 mm i ljudi je osećaju kao toplotu. ZAŠTO JE […]